Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Nam Định ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 50554
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Nam Định sớm nhất!
Nhất 43548
Nhì 40148-77827
Ba 62804-49679-56759-41555-34692-73361
9998-2477-1428-5972
Năm 8060-4750-2996-4448-9234-3528
Sáu 212-058-171
Bảy 01-49-83-46

Xổ số Hồ Chí Minh ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 026240
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 87864
Nhì 31849
Ba 25562-50865
65076-98323-10804-15971-79346-58586-25503
Năm 4576
Sáu 5017-3312-9488
Bảy 762
Tám 69

Xổ số Bình Phước ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 889127
Soạn tin: XSBP gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Phước sớm nhất!
Nhất 83946
Nhì 93669
Ba 31884-10668
37270-51121-94245-10305-06664-14464-33640
Năm 8603
Sáu 7970-9130-8348
Bảy 753
Tám 95

Xổ số Hậu Giang ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 385162
Soạn tin: XSHG gửi tới 8110, để nhận kết quả Hậu Giang sớm nhất!
Nhất 44259
Nhì 43173
Ba 65819-56531
93989-97687-55919-45198-79534-57327-77608
Năm 8478
Sáu 9053-5034-3493
Bảy 544
Tám 77

Xổ số Long An ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 767724
Soạn tin: XSLA gửi tới 8110, để nhận kết quả Long An sớm nhất!
Nhất 86476
Nhì 70026
Ba 38119-81875
14895-37078-54781-24312-37350-86592-51626
Năm 8536
Sáu 0053-7745-7364
Bảy 475
Tám 71

Xổ số Đà Nẳng ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 547591
Soạn tin: XSDNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Đà Nẳng sớm nhất!
Nhất 34381
Nhì 82234
Ba 57498-91576
87050-15419-21767-94520-13019-70922-83684
Năm 6249
Sáu 4435-6297-5279
Bảy 026
Tám 69

Xổ số Đắc Nông ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 095573
Soạn tin: XSDNO gửi tới 8110, để nhận kết quả Đắc Nông sớm nhất!
Nhất 18943
Nhì 94185
Ba 26057-96402
45703-99128-29333-98560-70822-77078-47087
Năm 9568
Sáu 2556-4212-7411
Bảy 662
Tám 96

Xổ số Quảng Ngãi ngày: 30-08-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 665516
Soạn tin: XSQNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Ngãi sớm nhất!
Nhất 04526
Nhì 32438
Ba 50902-30398
30699-91436-28715-06456-67704-16841-55031
Năm 7580
Sáu 0668-7743-5835
Bảy 252
Tám 36