Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 20-10-2014 (Thứ 2)
Đặc biệt 03601
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 77277
Nhì 37022-52552
Ba 83813-59249-83761-72389-95724-23214
7869-8863-2238-1820
Năm 1986-5917-3630-1779-4220-2719
Sáu 857-937-347
Bảy 82-74-12-84

Xổ số Hồ Chí Minh ngày: 20-10-2014 (Thứ 2)
Đặc biệt 773297
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 06265
Nhì 24754
Ba 03503-69422
37493-73004-86484-01530-46660-41906-09794
Năm 1583
Sáu 6018-8512-8988
Bảy 153
Tám 94

Xổ số Cà Mau ngày: 20-10-2014 (Thứ 2)
Đặc biệt 481674
Soạn tin: XSCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Cà Mau sớm nhất!
Nhất 26675
Nhì 73067
Ba 05287-71069
77021-11236-79319-95590-44438-44669-30989
Năm 7325
Sáu 2184-8903-0961
Bảy 697
Tám 17

Xổ số Đồng Tháp ngày: 20-10-2014 (Thứ 2)
Đặc biệt 836883
Soạn tin: XSDT gửi tới 8110, để nhận kết quả Đồng Tháp sớm nhất!
Nhất 29875
Nhì 04151
Ba 20956-04935
02068-28872-23931-50852-19036-57157-52963
Năm 9096
Sáu 7229-2511-0076
Bảy 003
Tám 49

Xổ số Đack Lac ngày: 21-10-2014 (Thứ 3)
Đặc biệt 944172
Soạn tin: XSDLK gửi tới 8110, để nhận kết quả Đack Lac sớm nhất!
Nhất 07138
Nhì 74340
Ba 35267-58318
39085-14903-14691-45064-54250-00139-10522
Năm 8477
Sáu 2947-4027-6942
Bảy 023
Tám 01

Xổ số Quảng Nam ngày: 21-10-2014 (Thứ 3)
Đặc biệt 282847
Soạn tin: XSQNM gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Nam sớm nhất!
Nhất 07111
Nhì 94963
Ba 25788-48789
62122-43273-05220-06793-18486-10451-27585
Năm 7970
Sáu 3173-5277-5105
Bảy 510
Tám 14