Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Bắc Ninh ngày: 23-07-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 50864
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Bắc Ninh sớm nhất!
Nhất 68300
Nhì 37760-57389
Ba 21074-82761-67429-12789-16506-74341
0198-6549-8786-1493
Năm 3340-3576-8058-3621-2543-1571
Sáu 000-557-147
Bảy 35-51-05-56

Xổ số Bình Thuận ngày: 24-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 836266
Soạn tin: XSBTH gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Thuận sớm nhất!
Nhất 02810
Nhì 96382
Ba 65208-62181
37145-96578-42080-24111-61909-00940-79823
Năm 9743
Sáu 6127-4716-2035
Bảy 682
Tám 24

Xổ số An Giang ngày: 24-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 105490
Soạn tin: XSAG gửi tới 8110, để nhận kết quả An Giang sớm nhất!
Nhất 38727
Nhì 24938
Ba 67950-72627
05002-08159-82773-32117-67136-91569-84486
Năm 8960
Sáu 4858-7508-2131
Bảy 518
Tám 56

Xổ số Tây Ninh ngày: 24-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 708663
Soạn tin: XSTN gửi tới 8110, để nhận kết quả Tây Ninh sớm nhất!
Nhất 94710
Nhì 11533
Ba 70771-87235
42154-62434-61413-46949-66658-31041-19395
Năm 3328
Sáu 0590-1950-7226
Bảy 642
Tám 41

Xổ số Bình Định ngày: 24-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 975359
Soạn tin: XSBDI gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Định sớm nhất!
Nhất 69286
Nhì 81610
Ba 16425-85169
60786-30632-66661-37333-16722-63624-13726
Năm 7180
Sáu 3125-5345-6792
Bảy 247
Tám 21

Xổ số Quảng Bình ngày: 24-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 867070
Soạn tin: XSQB gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Bình sớm nhất!
Nhất 34545
Nhì 89703
Ba 89663-39099
16087-66061-29730-19421-25206-28488-99485
Năm 5216
Sáu 3119-1054-2538
Bảy 750
Tám 75

Xổ số Quảng Trị ngày: 24-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 129523
Soạn tin: XSQT gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Trị sớm nhất!
Nhất 91610
Nhì 26832
Ba 08012-13167
61627-70811-65903-40939-99988-25992-86403
Năm 8151
Sáu 3102-3608-0078
Bảy 315
Tám 17