Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Bắc Ninh ngày: 30-07-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 86970
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Bắc Ninh sớm nhất!
Nhất 61902
Nhì 47496-19704
Ba 07410-21072-32603-02932-70322-17616
0412-2096-4461-5415
Năm 0300-2153-6253-8716-0693-0278
Sáu 143-781-802
Bảy 91-85-22-55

Xổ số Bình Thuận ngày: 31-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 131193
Soạn tin: XSBTH gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Thuận sớm nhất!
Nhất 88244
Nhì 05726
Ba 37748-76654
49683-33357-68769-30273-56848-72767-10856
Năm 5231
Sáu 3090-4606-5994
Bảy 266
Tám 05

Xổ số An Giang ngày: 31-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 342632
Soạn tin: XSAG gửi tới 8110, để nhận kết quả An Giang sớm nhất!
Nhất 35853
Nhì 32266
Ba 19637-02157
48193-53198-57089-16404-43121-01181-63533
Năm 5090
Sáu 8910-2965-5118
Bảy 522
Tám 65

Xổ số Tây Ninh ngày: 31-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 569771
Soạn tin: XSTN gửi tới 8110, để nhận kết quả Tây Ninh sớm nhất!
Nhất 54871
Nhì 54184
Ba 06740-75763
22019-44470-36918-28463-93349-85825-39153
Năm 4639
Sáu 0211-1697-3832
Bảy 933
Tám 25

Xổ số Bình Định ngày: 31-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 341670
Soạn tin: XSBDI gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Định sớm nhất!
Nhất 15948
Nhì 90623
Ba 36662-15041
50287-63772-03674-09374-00629-52954-79615
Năm 2046
Sáu 6901-4364-6197
Bảy 171
Tám 23

Xổ số Quảng Bình ngày: 31-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 758108
Soạn tin: XSQB gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Bình sớm nhất!
Nhất 62447
Nhì 08231
Ba 56851-70216
73300-69704-12350-51481-70729-27684-59628
Năm 6819
Sáu 4011-4031-8885
Bảy 276
Tám 89

Xổ số Quảng Trị ngày: 31-07-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 764261
Soạn tin: XSQT gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Trị sớm nhất!
Nhất 89734
Nhì 47640
Ba 34209-36307
69854-54288-04322-05302-19353-98668-55747
Năm 5955
Sáu 0058-3556-3857
Bảy 525
Tám 46