Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Bắc Ninh ngày: 23-04-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 09163
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Bắc Ninh sớm nhất!
Nhất 67401
Nhì 65245-60852
Ba 20486-36994-20197-87256-42575-24397
2774-7641-9068-0094
Năm 5037-1558-0288-3522-8628-5442
Sáu 894-184-233
Bảy 54-04-12-73

Xổ số Cần Thơ ngày: 23-04-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 204361
Soạn tin: XSCT gửi tới 8110, để nhận kết quả Cần Thơ sớm nhất!
Nhất 70620
Nhì 82362
Ba 24895-07581
18567-58506-49422-69485-96987-40458-86857
Năm 2672
Sáu 3441-1873-8954
Bảy 881
Tám 01

Xổ số Đồng Nai ngày: 23-04-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 819875
Soạn tin: XSDN gửi tới 8110, để nhận kết quả Đồng Nai sớm nhất!
Nhất 47266
Nhì 48352
Ba 75369-14268
40844-21147-30763-49176-75877-07990-74852
Năm 9431
Sáu 3254-0002-3032
Bảy 615
Tám 19

Xổ số Sóc Trăng ngày: 23-04-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 661457
Soạn tin: XSST gửi tới 8110, để nhận kết quả Sóc Trăng sớm nhất!
Nhất 10753
Nhì 69524
Ba 66384-14030
25350-96125-89984-74709-60619-82762-55574
Năm 6796
Sáu 0409-6037-0445
Bảy 836
Tám 78

Xổ số Đà Nẳng ngày: 23-04-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 159074
Soạn tin: XSDNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Đà Nẳng sớm nhất!
Nhất 18024
Nhì 06299
Ba 12522-16215
62406-88854-13343-39229-50746-71175-42570
Năm 3977
Sáu 9261-6628-5736
Bảy 795
Tám 43

Xổ số Khánh Hòa ngày: 23-04-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 643706
Soạn tin: XSKH gửi tới 8110, để nhận kết quả Khánh Hòa sớm nhất!
Nhất 83913
Nhì 55541
Ba 21424-79226
26930-19732-65562-79127-83915-84870-48959
Năm 9788
Sáu 7364-7849-9217
Bảy 940
Tám 51