Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 17-04-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 09110
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 91164
Nhì 38442-58335
Ba 19312-88069-38217-04933-81556-86454
8025-6013-5750-2619
Năm 8091-4566-9059-8160-4735-9939
Sáu 875-759-804
Bảy 93-16-82-35

Xổ số Bình Thuận ngày: 17-04-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 269372
Soạn tin: XSBTH gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Thuận sớm nhất!
Nhất 79070
Nhì 99555
Ba 17723-61591
18663-95844-86841-62199-60026-91342-51236
Năm 2178
Sáu 6273-7216-4258
Bảy 465
Tám 75

Xổ số An Giang ngày: 17-04-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 789490
Soạn tin: XSAG gửi tới 8110, để nhận kết quả An Giang sớm nhất!
Nhất 31881
Nhì 89989
Ba 27759-43527
51251-53736-84342-49079-67947-04438-85770
Năm 8718
Sáu 0918-7345-1966
Bảy 656
Tám 71

Xổ số Tây Ninh ngày: 17-04-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 120753
Soạn tin: XSTN gửi tới 8110, để nhận kết quả Tây Ninh sớm nhất!
Nhất 83887
Nhì 40562
Ba 52626-74730
08882-76120-00601-36217-92001-38137-90736
Năm 0396
Sáu 3918-3647-8703
Bảy 787
Tám 27

Xổ số Bình Định ngày: 17-04-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 401127
Soạn tin: XSBDI gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Định sớm nhất!
Nhất 97738
Nhì 40971
Ba 66671-76776
48019-78745-24816-64213-64355-73811-71488
Năm 2034
Sáu 5260-2329-1438
Bảy 260
Tám 57

Xổ số Quảng Bình ngày: 17-04-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 057897
Soạn tin: XSQB gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Bình sớm nhất!
Nhất 82829
Nhì 57866
Ba 84446-46295
46046-51945-30756-18054-52778-34297-36346
Năm 4769
Sáu 9248-1075-2183
Bảy 782
Tám 51

Xổ số Quảng Trị ngày: 17-04-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 506763
Soạn tin: XSQT gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Trị sớm nhất!
Nhất 58293
Nhì 51083
Ba 99759-34672
59127-92383-23330-96187-52971-55786-76207
Năm 1794
Sáu 1837-7215-7268
Bảy 568
Tám 22