Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Hải Phòng ngày: 24-04-2015 (Thứ 6)
Đặc biệt 95378
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Hải Phòng sớm nhất!
Nhất 82963
Nhì 17099-95396
Ba 61842-29972-75801-47600-93887-62904
2042-5436-0004-6671
Năm 5818-4061-7671-2004-3217-8171
Sáu 153-450-395
Bảy 82-27-15-19

Xổ số Kiên Giang ngày: 26-04-2015 (Chủ nhật)
Đặc biệt 741550
Soạn tin: XSKG gửi tới 8110, để nhận kết quả Kiên Giang sớm nhất!
Nhất 81977
Nhì 92977
Ba 51365-48692
51292-24776-98676-08156-44211-90180-00696
Năm 2221
Sáu 4573-0906-2419
Bảy 208
Tám 39

Xổ số Lâm Đồng ngày: 26-04-2015 (Chủ nhật)
Đặc biệt 363786
Soạn tin: XSLD gửi tới 8110, để nhận kết quả Lâm Đồng sớm nhất!
Nhất 03546
Nhì 65114
Ba 36575-51405
18075-73734-27368-33702-48357-98395-71150
Năm 4256
Sáu 7908-7519-1994
Bảy 314
Tám 02

Xổ số Tiền Giang ngày: 26-04-2015 (Chủ nhật)
Đặc biệt 305332
Soạn tin: XSTG gửi tới 8110, để nhận kết quả Tiền Giang sớm nhất!
Nhất 45029
Nhì 42391
Ba 49058-25347
82311-39513-86059-40900-35610-70703-31135
Năm 3230
Sáu 8192-4525-6300
Bảy 870
Tám 50

Xổ số Hồ Chí Minh ngày: 25-04-2015 (Thứ 7)
Đặc biệt 378407
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 39146
Nhì 79064
Ba 35191-11897
01400-64413-73891-31617-14666-52790-77869
Năm 5659
Sáu 1609-8405-5760
Bảy 088
Tám 44

Xổ số Bình Phước ngày: 25-04-2015 (Thứ 7)
Đặc biệt 072701
Soạn tin: XSBP gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Phước sớm nhất!
Nhất 18974
Nhì 48551
Ba 21302-51655
16760-98866-83869-25461-78067-66754-10771
Năm 6321
Sáu 8797-2207-2500
Bảy 102
Tám 89

Xổ số Hậu Giang ngày: 25-04-2015 (Thứ 7)
Đặc biệt 343057
Soạn tin: XSHG gửi tới 8110, để nhận kết quả Hậu Giang sớm nhất!
Nhất 95989
Nhì 92486
Ba 06239-46340
07083-94163-79036-50166-16891-81795-91982
Năm 1988
Sáu 6586-2506-4534
Bảy 113
Tám 26

Xổ số Long An ngày: 25-04-2015 (Thứ 7)
Đặc biệt 540250
Soạn tin: XSLA gửi tới 8110, để nhận kết quả Long An sớm nhất!
Nhất 11998
Nhì 49518
Ba 92754-91746
88256-86853-66276-99040-89546-37905-95534
Năm 2841
Sáu 0203-7840-8694
Bảy 974
Tám 16

Xổ số Đà Nẳng ngày: 25-04-2015 (Thứ 7)
Đặc biệt 407375
Soạn tin: XSDNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Đà Nẳng sớm nhất!
Nhất 88262
Nhì 04444
Ba 33837-45935
66145-33395-61003-49134-70210-64755-64976
Năm 9919
Sáu 6316-9270-0282
Bảy 305
Tám 07

Xổ số Đắc Nông ngày: 25-04-2015 (Thứ 7)
Đặc biệt 042314
Soạn tin: XSDNO gửi tới 8110, để nhận kết quả Đắc Nông sớm nhất!
Nhất 94134
Nhì 19649
Ba 84866-91114
46345-14898-84247-69764-96261-93264-14354
Năm 7955
Sáu 1437-4706-1781
Bảy 051
Tám 39

Xổ số Quảng Ngãi ngày: 25-04-2015 (Thứ 7)
Đặc biệt 761841
Soạn tin: XSQNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Ngãi sớm nhất!
Nhất 21135
Nhì 79750
Ba 09501-47757
10503-80881-31522-54431-76822-86909-45508
Năm 3529
Sáu 4304-6094-8657
Bảy 444
Tám 70