Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Hải Phòng ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 42851
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Hải Phòng sớm nhất!
Nhất 72920
Nhì 59063-10172
Ba 63806-41054-15861-00681-68869-76733
1555-6437-5747-1658
Năm 5585-3364-3254-5251-1528-5388
Sáu 046-264-415
Bảy 29-83-47-04

Xổ số Bình Dương ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 499776
Soạn tin: XSBD gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Dương sớm nhất!
Nhất 59971
Nhì 92471
Ba 61720-16232
22593-59303-41525-95942-54258-65819-87204
Năm 5726
Sáu 0257-2594-3822
Bảy 582
Tám 57

Xổ số Trà Vinh ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 609953
Soạn tin: XSTV gửi tới 8110, để nhận kết quả Trà Vinh sớm nhất!
Nhất 93562
Nhì 69802
Ba 18806-84340
44372-64478-72288-30230-98730-46843-86526
Năm 2576
Sáu 6202-7026-3976
Bảy 917
Tám 18

Xổ số Vĩnh Long ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 612275
Soạn tin: XSVL gửi tới 8110, để nhận kết quả Vĩnh Long sớm nhất!
Nhất 54187
Nhì 83645
Ba 98027-54704
05625-23070-09441-88714-47235-07832-30966
Năm 2582
Sáu 7633-5360-4787
Bảy 133
Tám 44

Xổ số Gia Lai ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 630995
Soạn tin: XSGL gửi tới 8110, để nhận kết quả Gia Lai sớm nhất!
Nhất 28770
Nhì 45667
Ba 23781-90728
73634-27283-67184-22920-26552-39994-17820
Năm 0554
Sáu 2648-1401-9771
Bảy 193
Tám 42

Xổ số Ninh Thuận ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 918682
Soạn tin: XSNT gửi tới 8110, để nhận kết quả Ninh Thuận sớm nhất!
Nhất 25171
Nhì 73914
Ba 20733-04895
62033-25979-06026-39233-66324-72821-61394
Năm 6345
Sáu 0023-8109-5882
Bảy 325
Tám 11