Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 28-08-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 10260
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 05700
Nhì 14592-41114
Ba 01179-41203-23620-04272-98412-23188
1607-7519-3638-9650
Năm 1714-9586-1558-6509-5369-5847
Sáu 698-145-718
Bảy 69-10-29-61

Xổ số Bình Dương ngày: 29-08-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 529709
Soạn tin: XSBD gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Dương sớm nhất!
Nhất 93755
Nhì 79886
Ba 82846-27170
35265-68071-66534-96263-42489-68194-25742
Năm 1848
Sáu 5272-1885-8410
Bảy 584
Tám 05

Xổ số Trà Vinh ngày: 29-08-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 842603
Soạn tin: XSTV gửi tới 8110, để nhận kết quả Trà Vinh sớm nhất!
Nhất 24349
Nhì 04223
Ba 00327-00397
50206-68439-39495-04446-89410-84966-53561
Năm 4498
Sáu 7371-4146-2041
Bảy 881
Tám 21

Xổ số Vĩnh Long ngày: 29-08-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 604856
Soạn tin: XSVL gửi tới 8110, để nhận kết quả Vĩnh Long sớm nhất!
Nhất 08036
Nhì 77928
Ba 22914-20126
58814-61064-93020-96743-02662-16126-72195
Năm 4733
Sáu 1141-8374-0449
Bảy 960
Tám 15

Xổ số Gia Lai ngày: 29-08-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 550260
Soạn tin: XSGL gửi tới 8110, để nhận kết quả Gia Lai sớm nhất!
Nhất 32218
Nhì 52225
Ba 51026-96861
07144-12466-53774-77473-41572-28542-37642
Năm 0067
Sáu 2672-4122-9527
Bảy 152
Tám 55

Xổ số Ninh Thuận ngày: 29-08-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 219434
Soạn tin: XSNT gửi tới 8110, để nhận kết quả Ninh Thuận sớm nhất!
Nhất 76722
Nhì 67012
Ba 09973-09213
84937-47227-00337-54809-38578-51125-71486
Năm 0651
Sáu 9471-5817-8024
Bảy 749
Tám 22