Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Hải Phòng ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 42851
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Hải Phòng sớm nhất!
Nhất 72920
Nhì 59063-10172
Ba 63806-41054-15861-00681-68869-76733
1555-6437-5747-1658
Năm 5585-3364-3254-5251-1528-5388
Sáu 046-264-415
Bảy 29-83-47-04

Xổ số Hồ Chí Minh ngày: 01-11-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 464718
Soạn tin: XSHCM gửi tới 8110, để nhận kết quả Hồ Chí Minh sớm nhất!
Nhất 23453
Nhì 27290
Ba 43218-38899
40212-64756-20566-94444-85430-94905-56069
Năm 9588
Sáu 1985-7417-6366
Bảy 595
Tám 75

Xổ số Bình Phước ngày: 01-11-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 789514
Soạn tin: XSBP gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Phước sớm nhất!
Nhất 05059
Nhì 59528
Ba 33120-17474
60930-15336-63666-23470-45286-60329-19304
Năm 6370
Sáu 4692-4970-2295
Bảy 282
Tám 89

Xổ số Hậu Giang ngày: 01-11-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 012420
Soạn tin: XSHG gửi tới 8110, để nhận kết quả Hậu Giang sớm nhất!
Nhất 24448
Nhì 28662
Ba 17972-79827
16447-17668-26875-44883-18931-62587-31756
Năm 6134
Sáu 1821-0542-2818
Bảy 733
Tám 19

Xổ số Long An ngày: 01-11-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 725046
Soạn tin: XSLA gửi tới 8110, để nhận kết quả Long An sớm nhất!
Nhất 09976
Nhì 95229
Ba 14144-16103
10544-47480-95554-38321-02216-45911-08230
Năm 2379
Sáu 3764-0614-8979
Bảy 592
Tám 53

Xổ số Đà Nẳng ngày: 01-11-2014 (Thứ 7)
Soạn tin: XSDNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Đà Nẳng sớm nhất!
Nhất
Nhì
Ba
Năm
Sáu
Bảy
Tám

Xổ số Đắc Nông ngày: 01-11-2014 (Thứ 7)
Soạn tin: XSDNO gửi tới 8110, để nhận kết quả Đắc Nông sớm nhất!
Nhất
Nhì
Ba
Năm
Sáu
Bảy
Tám

Xổ số Quảng Ngãi ngày: 01-11-2014 (Thứ 7)
Soạn tin: XSQNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Ngãi sớm nhất!
Nhất
Nhì
Ba
Năm
Sáu
Bảy
Tám

Xổ số Gia Lai ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 630995
Soạn tin: XSGL gửi tới 8110, để nhận kết quả Gia Lai sớm nhất!
Nhất 28770
Nhì 45667
Ba 23781-90728
73634-27283-67184-22920-26552-39994-17820
Năm 0554
Sáu 2648-1401-9771
Bảy 193
Tám 42

Xổ số Ninh Thuận ngày: 31-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 918682
Soạn tin: XSNT gửi tới 8110, để nhận kết quả Ninh Thuận sớm nhất!
Nhất 25171
Nhì 73914
Ba 20733-04895
62033-25979-06026-39233-66324-72821-61394
Năm 6345
Sáu 0023-8109-5882
Bảy 325
Tám 11