Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 21-07-2014 (Thứ 2)
Đặc biệt 27778
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 03692
Nhì 46333-16365
Ba 94486-23450-74652-79535-61259-07162
3361-4188-7445-7256
Năm 1442-2588-2616-4977-3150-7377
Sáu 006-276-747
Bảy 02-12-62-63

Xổ số Bạc Liêu ngày: 22-07-2014 (Thứ 3)
Đặc biệt 352255
Soạn tin: XSBL gửi tới 8110, để nhận kết quả Bạc Liêu sớm nhất!
Nhất 25398
Nhì 49723
Ba 52889-08003
95364-34158-40686-35786-07178-46762-90891
Năm 4517
Sáu 5957-6754-7237
Bảy 949
Tám 20

Xổ số Bến Tre ngày: 22-07-2014 (Thứ 3)
Đặc biệt 185860
Soạn tin: XSBT gửi tới 8110, để nhận kết quả Bến Tre sớm nhất!
Nhất 47889
Nhì 88113
Ba 65503-16759
30566-80183-74052-43785-46838-56152-87145
Năm 5048
Sáu 0607-9233-4248
Bảy 623
Tám 33

Xổ số Vũng Tàu ngày: 22-07-2014 (Thứ 3)
Đặc biệt 831669
Soạn tin: XSVT gửi tới 8110, để nhận kết quả Vũng Tàu sớm nhất!
Nhất 38363
Nhì 16668
Ba 11811-11478
29115-96076-36477-68223-84480-73182-90274
Năm 3323
Sáu 4953-4543-9676
Bảy 992
Tám 55

Xổ số Đack Lac ngày: 22-07-2014 (Thứ 3)
Đặc biệt 815400
Soạn tin: XSDLK gửi tới 8110, để nhận kết quả Đack Lac sớm nhất!
Nhất 26600
Nhì 30617
Ba 78293-02266
61453-75729-56711-17372-43015-38572-57032
Năm 7550
Sáu 9961-1255-5495
Bảy 273
Tám 71

Xổ số Quảng Nam ngày: 22-07-2014 (Thứ 3)
Đặc biệt 777867
Soạn tin: XSQNM gửi tới 8110, để nhận kết quả Quảng Nam sớm nhất!
Nhất 09448
Nhì 19511
Ba 05835-24772
84667-11034-06063-41484-02965-28013-02962
Năm 2225
Sáu 5109-8219-5402
Bảy 606
Tám 20