Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Nam Định ngày: 20-09-2014 (Thứ 7)
Đặc biệt 23315
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Nam Định sớm nhất!
Nhất 39952
Nhì 75199-99022
Ba 42649-72210-55743-37856-23022-53270
4178-4643-9875-9568
Năm 6023-0723-0926-7477-4874-3242
Sáu 803-465-447
Bảy 14-09-56-76

Xổ số Kiên Giang ngày: 07-09-2014 (Chủ nhật)
Đặc biệt 092687
Soạn tin: XSKG gửi tới 8110, để nhận kết quả Kiên Giang sớm nhất!
Nhất 43491
Nhì 01748
Ba 70043-45708
95584-24024-76369-54696-13378-13092-82943
Năm 1640
Sáu 4010-3195-8758
Bảy 945
Tám 71

Xổ số Lâm Đồng ngày: 07-09-2014 (Chủ nhật)
Đặc biệt 758494
Soạn tin: XSLD gửi tới 8110, để nhận kết quả Lâm Đồng sớm nhất!
Nhất 76394
Nhì 02709
Ba 18261-34026
88561-17848-10547-92781-55772-43644-87713
Năm 2299
Sáu 8673-6163-2688
Bảy 679
Tám 05

Xổ số Tiền Giang ngày: 07-09-2014 (Chủ nhật)
Đặc biệt 298716
Soạn tin: XSTG gửi tới 8110, để nhận kết quả Tiền Giang sớm nhất!
Nhất 04777
Nhì 15504
Ba 09556-05837
01766-25949-56935-05744-77113-29348-41195
Năm 3857
Sáu 7858-0867-6563
Bảy 242
Tám 90

Xổ số Khánh Hòa ngày: 21-09-2014 (Chủ nhật)
Đặc biệt 377552
Soạn tin: XSKH gửi tới 8110, để nhận kết quả Khánh Hòa sớm nhất!
Nhất 83068
Nhì 78496
Ba 67064-50566
94931-96518-60459-95240-53445-65742-31417
Năm 9296
Sáu 0439-9784-2131
Bảy 421
Tám 31

Xổ số Kon Tum ngày: 21-09-2014 (Chủ nhật)
Đặc biệt 314612
Soạn tin: XSKT gửi tới 8110, để nhận kết quả Kon Tum sớm nhất!
Nhất 95323
Nhì 40863
Ba 08559-55932
32957-15215-84868-21932-91677-01790-17670
Năm 6452
Sáu 5479-3696-2975
Bảy 458
Tám 28