Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 23-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 91254
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 00145
Nhì 96202-32039
Ba 21605-20732-93032-28412-42704-54428
2602-5701-5452-5010
Năm 2376-3377-5684-4362-4890-9617
Sáu 044-529-301
Bảy 36-56-26-94

Xổ số Bình Dương ngày: 24-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 990024
Soạn tin: XSBD gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Dương sớm nhất!
Nhất 01628
Nhì 17250
Ba 35866-54982
47477-25120-92230-05543-87844-02493-07531
Năm 7510
Sáu 0741-3272-4967
Bảy 877
Tám 08

Xổ số Trà Vinh ngày: 24-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 655483
Soạn tin: XSTV gửi tới 8110, để nhận kết quả Trà Vinh sớm nhất!
Nhất 58113
Nhì 31545
Ba 12124-88340
14748-05694-34002-34498-97920-99463-69555
Năm 3433
Sáu 2096-0006-1137
Bảy 359
Tám 49

Xổ số Vĩnh Long ngày: 24-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 630755
Soạn tin: XSVL gửi tới 8110, để nhận kết quả Vĩnh Long sớm nhất!
Nhất 98595
Nhì 61612
Ba 39310-99972
19864-03977-39045-82042-56084-84436-91295
Năm 4016
Sáu 6329-2226-1902
Bảy 028
Tám 73

Xổ số Gia Lai ngày: 24-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 463069
Soạn tin: XSGL gửi tới 8110, để nhận kết quả Gia Lai sớm nhất!
Nhất 27050
Nhì 61911
Ba 35385-27029
36692-72092-38667-94302-03665-73998-41319
Năm 5506
Sáu 2801-9360-3855
Bảy 716
Tám 23

Xổ số Ninh Thuận ngày: 24-10-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 297436
Soạn tin: XSNT gửi tới 8110, để nhận kết quả Ninh Thuận sớm nhất!
Nhất 86276
Nhì 98217
Ba 16759-42772
85717-06610-68061-24179-27617-35573-40614
Năm 1425
Sáu 9376-8375-4806
Bảy 024
Tám 97