Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 30-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 25765
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 18721
Nhì 93313-34766
Ba 11551-73348-36744-15809-08772-36865
0943-8150-7589-7749
Năm 0390-0039-3688-1847-1731-9947
Sáu 738-869-713
Bảy 25-18-16-90

Xổ số Bình Thuận ngày: 30-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 742264
Soạn tin: XSBTH gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Thuận sớm nhất!
Nhất 28762
Nhì 89975
Ba 91743-17299
33725-69161-81877-21404-54700-66909-16357
Năm 7413
Sáu 4353-8599-5691
Bảy 161
Tám 99

Xổ số An Giang ngày: 30-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 795888
Soạn tin: XSAG gửi tới 8110, để nhận kết quả An Giang sớm nhất!
Nhất 16635
Nhì 87089
Ba 44757-45782
06830-99525-87170-09125-31855-25900-75433
Năm 6320
Sáu 2669-6661-1639
Bảy 462
Tám 94

Xổ số Tây Ninh ngày: 30-10-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 304742
Soạn tin: XSTN gửi tới 8110, để nhận kết quả Tây Ninh sớm nhất!
Nhất 38686
Nhì 54235
Ba 62129-77169
95730-51690-71630-55309-21313-68086-35824
Năm 6861
Sáu 2325-9876-8447
Bảy 238
Tám 68

Xổ số Đà Nẳng ngày: 29-10-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 371923
Soạn tin: XSDNG gửi tới 8110, để nhận kết quả Đà Nẳng sớm nhất!
Nhất 46106
Nhì 40089
Ba 58172-38535
05961-47962-89123-76051-25591-10588-55765
Năm 6380
Sáu 6175-5168-6773
Bảy 317
Tám 29

Xổ số Khánh Hòa ngày: 29-10-2014 (Thứ 4)
Đặc biệt 280616
Soạn tin: XSKH gửi tới 8110, để nhận kết quả Khánh Hòa sớm nhất!
Nhất 24702
Nhì 27611
Ba 37046-95304
24347-54966-19630-32857-17785-04946-33128
Năm 0680
Sáu 3217-3824-1671
Bảy 789
Tám 35