Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Thủ Đô ngày: 18-09-2014 (Thứ 5)
Đặc biệt 39122
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Thủ Đô sớm nhất!
Nhất 45110
Nhì 94673-70663
Ba 94610-80132-44376-91783-13086-57285
7887-3449-9643-6992
Năm 5027-7972-8370-0756-3695-4653
Sáu 940-118-800
Bảy 33-04-48-31

Xổ số Bình Dương ngày: 19-09-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 521858
Soạn tin: XSBD gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Dương sớm nhất!
Nhất 44882
Nhì 16995
Ba 11938-41124
88801-14893-95179-47651-90107-01487-21607
Năm 0102
Sáu 8601-6592-7189
Bảy 745
Tám 57

Xổ số Trà Vinh ngày: 19-09-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 583114
Soạn tin: XSTV gửi tới 8110, để nhận kết quả Trà Vinh sớm nhất!
Nhất 94606
Nhì 44292
Ba 89619-58651
54361-55957-07481-57914-75485-76658-29207
Năm 4093
Sáu 6023-4722-6431
Bảy 201
Tám 40

Xổ số Vĩnh Long ngày: 19-09-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 609342
Soạn tin: XSVL gửi tới 8110, để nhận kết quả Vĩnh Long sớm nhất!
Nhất 01413
Nhì 69596
Ba 78332-87342
81443-57417-23196-82694-11404-09283-82321
Năm 9196
Sáu 3980-9115-0055
Bảy 283
Tám 54

Xổ số Gia Lai ngày: 19-09-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 776181
Soạn tin: XSGL gửi tới 8110, để nhận kết quả Gia Lai sớm nhất!
Nhất 69734
Nhì 90477
Ba 01252-99543
59612-99968-04437-51077-68902-77014-51486
Năm 8786
Sáu 3079-5272-2680
Bảy 320
Tám 16

Xổ số Ninh Thuận ngày: 19-09-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 942138
Soạn tin: XSNT gửi tới 8110, để nhận kết quả Ninh Thuận sớm nhất!
Nhất 11851
Nhì 41208
Ba 77358-26795
43285-28323-86088-84659-61695-56779-12120
Năm 1743
Sáu 6520-5998-0971
Bảy 028
Tám 70