Xem theo ngày
Thống kê

Xổ số Hải Phòng ngày: 25-07-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 74199
Soạn tin: XSMB gửi tới 8110, để nhận kết quả Hải Phòng sớm nhất!
Nhất 91082
Nhì 71771-00036
Ba 74094-45535-53525-08691-94960-67372
3372-2177-5302-1720
Năm 1619-9867-8595-7663-6654-0576
Sáu 280-415-561
Bảy 90-61-40-95

Xổ số Bình Dương ngày: 25-07-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 974278
Soạn tin: XSBD gửi tới 8110, để nhận kết quả Bình Dương sớm nhất!
Nhất 79708
Nhì 25676
Ba 62748-08802
49087-32806-39186-41190-00200-61790-22610
Năm 5172
Sáu 8189-9494-3389
Bảy 253
Tám 30

Xổ số Trà Vinh ngày: 25-07-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 698215
Soạn tin: XSTV gửi tới 8110, để nhận kết quả Trà Vinh sớm nhất!
Nhất 50475
Nhì 04797
Ba 33556-01687
04228-81086-39587-18142-65079-09162-02912
Năm 6711
Sáu 3637-1014-6107
Bảy 018
Tám 41

Xổ số Vĩnh Long ngày: 25-07-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 359009
Soạn tin: XSVL gửi tới 8110, để nhận kết quả Vĩnh Long sớm nhất!
Nhất 46280
Nhì 06021
Ba 64543-70931
94610-92691-20552-32283-30527-85248-99600
Năm 5222
Sáu 1616-6308-1682
Bảy 363
Tám 55

Xổ số Gia Lai ngày: 25-07-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt ?
Soạn tin: XSGL gửi tới 8110, để nhận kết quả Gia Lai sớm nhất!
Nhất 26203
Nhì 40900
Ba 91922-04766
02231-14287-91275-78972-07280-58507-84472
Năm 2573
Sáu 6631-2076-2716
Bảy 896
Tám 99

Xổ số Ninh Thuận ngày: 25-07-2014 (Thứ 6)
Đặc biệt 146295
Soạn tin: XSNT gửi tới 8110, để nhận kết quả Ninh Thuận sớm nhất!
Nhất 77242
Nhì 09733
Ba 24723-43522
71547-98738-11193-22375-69904-06112-81001
Năm 3909
Sáu 9804-1152-4132
Bảy 140
Tám 77